Palvelut

Tarjoan palveluja ihmisille, jotka haluavat pysähtyä tutkimaan omaa tilannettaan läheltä tai kaukaa, nyt tai ennen, tulevaisuuteen suunnaten.

Psykoterapiat

Perheterapia

Luonnolliset muutokset ja odottamattomat tapahtumat saattavat väliaikaisesti häiritä perheen tavanomaista kehityskulkua ja muuttaa sen toimintatapoja. Perheterapia auttaa löytämään perheenjäsenten välisestä vuorovaikutuksesta muutokseen tarvittavat myönteiset voimavarat. Terapiassa työskennellään vuorovaikutuksessa esiintyvien häiriöiden ja niiden aiheuttaman pahan olon lievittämiseksi ja poistamiseksi. Pyrkimyksenä on koko perheen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantaminen.

Terapiatapaamiset voi toteuttaa monenlaisilla kokoonpanoilla, jotka voivat vaihdella tapaamisesta toiseen, esimerkiksi koko perhe, vanhemmat, sisarukset, lapsi ja vanhempi tai muunlainen kokoonpano. Tapaaminen kestää 90 minuuttia ja voi toteutua kerran viikossa tai harvemmin, esimerkiksi yhdestä kolmeen kertaan kuukaudessa.

Perheterapiaan voi hakea Kelan korvausta. Korvauksen saamisen edellytyksenä on erikoislääkärin arviointi ja lausunto sekä Kelan kuntoutuspäätös. Kuntoutujan on täytettävä Kelan kuntoutushakemus suunnitellusta perheterapiasta.

Pariterapia

Pariterapia tarjoaa apua parisuhteessa elävien ihmisten vaikeuksiin ja ristiriitoihin. Vaikeudet voivat liittyä kommunikointiin tai keskinäisten kokemusten jakamiseen. Parisuhteessa ongelmia voi ilmetä esimerkiksi menetyksiin, luopumisiin, keskinäiseen luottamukseen, seksuaalisuuteen tai läheisen sairastumiseen liittyen.

Ratkaisemattomat ongelmat ja ristiriidat voivat ilmetä muun muassa syyttelynä, pettymyksinä, loukkaantumisina ja turvattomuuden tunteena.

Terapiassa parisuhteen tilaa pohditaan yleensä yhdessä kumppanin kanssa, mutta vastaanotolle voi hakeutua myös yksin. Tapaaminen kestää 60 tai 90 minuuttia.

Pariterapiaan voi hakea Kelan korvausta. Korvauksen saamisen edellytyksenä on erikoislääkärin arviointi ja lausunto sekä Kelan kuntoutuspäätös. Kuntoutujan on täytettävä Kelan kuntoutushakemus suunnitellusta pariterapiasta.

Yksilöterapia

Luonnolliset muutokset tai odottamattomat tapahtumat elämässä ja sen taitekohdissa saattavat aiheuttaa häiriöitä ja pahaa oloa. Menneisyyden selvittämättömät, joskus tiedostamattomatkin ongelmat voivat olla monenlaisen oireilun taustalla.

Yksilöterapia voi olla pitkäkestoista, toteutuen kerran/kaksi kertaa viikossa tai lyhytkestoista, jolloin tapaamiset voivat olla 1-3 viikon välein. Tapaaminen kestää 45 tai 60 minuuttia.

Kelan korvausta voivat hakea nuorten kohderyhmään kuuluvat 16—25-vuotiaat (hakemishetkellä alle 26-vuotias) ja aikuisten kohderyhmään kuuluvat 26 vuotta täyttäneet henkilöt. Korvauksen saamisen edellytyksenä on erikoislääkärin arviointi ja lausunto hoidon tarpeesta sekä Kelan kuntoutuspäätös. Asiakkaan on täytettävä Kelan kuntoutushakemus suunnitellusta psykoterapiasta. Yksilöterapiaa pitää edeltää tutkimusjakso joko yksityisellä tai julkisella puolella.

Seksuaaliterapia

Jokaisella ihmisellä on oma seksuaalihistoriansa. Kokemus seksuaalisuudesta on aina yksilöllinen — ihmisenä kasvamisen, kehittymisen, elämäntapahtumien ja kohtaamisten sävyttämä. Seksuaaliterapiassa kuljetaan ihmisen menneisyydestä nykypäivään. Terapiaan hakeutumisen syitä voivat olla sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin liittyvät asiat, haluttomuus, oman kehon hyväksyminen, parisuhdeongelmat, läheisyys, etäisyys, rinnakkaisuhteet, uskottomuus, sairastumiseen ja vammautumiseen liittyvät kysymykset tai häpeän ja riittämättömyyden tunteet.

Seksuaaliterapiaan voi tulla yksin tai kumppanin kanssa. Yksilötapaaminen kestää 45 tai 60 minuuttia ja paritapaaminen 90 minuuttia.

Muut palvelut

EMDR

EMDR -menetelmän (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, silmäliikkeisiin perustuva poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi) on kehittänyt psykologi, fil.tri Francine Shapiro ja se on tullut Suomeen vuonna 1994. Psyykkisten traumojen hoidossa käytetty menetelmä ei ole mikään itsenäinen terapiamuoto, vaan lähestymistapa, jota käytetään osana muuta hoitoprosessia. EMDR antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. Lisää tietoa menetelmästä täältä.

Vanhempien ohjaus

Tarjoan vanhemmille ohjausta ja tukea lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä, erityistarpeissa ja eri kehitysvaiheisiin liittyvien haasteiden kohtaamisessa. Ohjaus on tukea vanhemmille terapiassa käyvän lapsen tai nuoren terapian rinnalle.

Nuoren (16—25v.) terapiaan liittyviä vanhempien ohjauskäyntejä voidaan tukea Kelan myöntämänä kuntoutuksena nuoren terapian rinnalla, kun ohjauskäynnit ovat erikoislääkärin lausunnon mukaan välttämättömiä. Tuki haetaan ennen ohjauskäyntien aloittamista.

Työnohjaus

Työnohjausta yksilölle, parille tai ryhmälle. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden oman työn, työroolin, toimintatapojen ja vuorovaikutustilanteiden tarkasteluun sekä työhön liittyvien kokemusten jakamiseen.

Työnohjaus kestää 1, 1,5 tai 2 tuntia. Työnohjaukset toteutetaan 2-4 viikon välein.

Konsultointi

Lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset
Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset
Varhainen vuorovaikutus
Traumatisoivat kokemukset ja kriisit
Työssä jaksaminen